Apartman/Site/İş merkezinizde yapılan kat malikleri genel kurulu’nda yönetici olarak şirketimizi seçmeniz halinde, Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yöneticiye tanımış olduğu görev ve sorumluluklar çerçevesinde toplu yaşam alanınızın yönetimi bir sonraki genel kurula kadar yerine getirilir.

* İşletme projeniz, yönetimi devir almamıza mütakip 15 gün içinde tarafımızdan hazırlanır.
* Apartmanınızın/Sitenizin masraflarının dairelere nasıl paylaştırılacağı planlanır. Kat maliklerinin ve kiracılarının borç/alacak durumlarının takibi yapılır.
* Dairelerin yaptıkları ödemeler banka kayıtları esas alınarak, defterinize tarafımızdan işlenir.
* Aylık gelir, gider ve borçlu listeleri her ay düzenli olarak hazırlanarak tüm kat maliklerine ve apartman sakinlerine ulaştırılır.
* Zamanında ödenmeyen alacakların gerekirse uzman hukukçularımız tarafından icra yolu ile tahsili sağlanır.
* Kapıcı, kaloriferci, gece bekçisi ve (veya) bahçıvanınızın SGK işe giriş bildirgeleri, aylık SGK bildirgeleri yapılır.
* Özel güvenlik, temizlik şirketleri ile anlaşma ve takibi yapılır.
* Binanızda su, elektrik, asansör, çatı ve diğer müşterek kullanım alanlarında meydana gelecek arızaların giderilmesi, bakımlarının yapılması sağlanır.
* Yukarda sayılan Apartman/Site hizmet görevlilerinizin işe giriş ve çıkışlarında Bölge Çalışma Müdürlüklerine verilecek resmi evrakları tanzim edilir.
* Yıllık olağan ya da olağanüstü toplantılarınızın usulüne uygun yapılır. Alınan kararların Kat Malikleri Kanunu’na uygun olmasına dikkat edilir.
* Elektrik-su tesisatı, asansör problemleri, dış ve iç cephe bakım ve onarımı, temizlik ihtiyaçları konusunda güvenilir çözüm ortaklarımızla irtibatınız sağlanır.
* Binanızın risk durumu için sigorta şirketleriyle irtibatınız sağlanır. Yangın tüpü, yangın hortumu, yangın merdiveni bakım ve kontrolleri tarafımızdan yaptırılır.
* Apartman görevlinizin, hizmet personelinizin yıllık izin formlarını hazırlanır, kıdem tazminatı fonu ayrılır.
* Defterlerinizin yıllık noter defter tasdiki yapılır.